Síria, cartografia incompleta

Workshop amb dramaturgues catalanes i refugiades sirianes
El 26 de gener de 2017 es va dur a terme a la Sala Beckett una trobada entre un grup de refugiades sirianes i dramaturgues catalanes, organitzada amb el suport de l'IEMed. Una de les coses que van quedar més clares durant aquesta trobada, que pretenia enfortir lligams entre teatre i societat, va ser que les participants compartien un fort desig per explicar i donar a conèixer la situació en què es trobaven, com a persones que han patit i encara pateixen la repressió del règim d’al-Assad. Un desig, en definitiva, de compartir i fer-se entendre, d'expressar-se en primera persona.

Tot i que la societat catalana hagi demostrat un fort compromís a favor de l’acollida de persones refugiades i hagi generat múltiples relats sobre l'acollida, aquests són pràcticament sempre emesos des de la perspectiva del subjecte que ofereix l'acollida i no des de la de l'acollit. Aquesta situació reflecteix un dels grans problemes subjacents en l'actual discurs català sobre el refugi: les persones refugiades són sovint considerades i representades com víctimes, tot convertint-les, per tant, en un objecte mancat de capacitat d'agència, d'opinió i de criteri propi. El repte per a la nostra societat d’acollida ha de ser, doncs, entendre que,per sobre de tot, el que exigeixen aquestes persones és la dignitat que mereix qualsevol ésser humà i els drets de què disposa qualsevol ciutadà.

Hem anomenat Síria, cartigrafia incompleta el workshop que vam dur a terme amb elles durant 2017, i que vam tractar de configurar com un espai horitzontal per compartir històries, preguntes i preocupacions sobre què està passant realment a Síria, i com cadascuna de nosaltres s’hi relaciona. Part dels relats i materials generats sorgits del workshop va ser presentada en públic en una mostra en què cada refugiada va escollir, amb l’acompanyament d’una dramatuga, la manera de dur a escena la seva experiència (des de narrar-la en primera persona fins a llegir un relat de ficció, o fins i tot estant absent i enviant una carta explicant-ne el perquè).

Amb Alaa Alden Dalati, Carles Fernández Giua, Enric Nolla, Nour Salameh, Mayyar Skhaita, Victoria Szpunberg, Mohammad Othman “Tattoo”, Helena Tornero, Marc Villanueva Mir, Joan Yago, Meera M. Zaroor

Workshop impulsat per Sala Beckett/ Obrador Internacional de Dramatúrgia amb el suport de Fabulamundi i la col·laboració de l’Institut Europeu de la Mediterrània


CAT/ EN/ ES
Presentacions realitzades

Barcelona | Sala Beckett
16.12.17. 19h