Avenida Paradise

Javier Guerrero
Michel Foucault va imaginar l’heterotopia com un espai capaç de contenir, virtualment i a l’uníson, múltiples temps i espais, la coexistència dels quals seria impossible en qualsevol altre context. El Museu de Cultures del Món de Barcelona, amb la seva silenciosa col·lecció d’objectes i figures procedents de tot el món, és un espai heterotòpic per excel·lència. Avenida Paradise pretén posar en contacte la virtualitat del museu amb la materialitat de l’espai físic que l’allotja: la seva memòria, la seva arquitectura, i les relacions de poder que el sustenten.

El Museu de Cultures del Món forma part de l’estructura del Museu Etnològic, fundat el 1948 sota el règim franquista. Sota la direcció d’August Panyella, el museu va adquirir la major part de la seva col·lecció actual gràcies a una sèrie d’expedicions etnològiques (finançades, fins el 1975, per l’Ajuntament de Barcelona) a països com el Marroc o Guinea Equatorial (colònia espanyola fins ell 1968, principalment explotada per la burgesia barcelonina). L’Ajuntament de Barcelona va comprar diversos palaus al carrer Montcada durant aquell mateix període, entre els quals consta la Casa Mora o del Marquès de Llió, seu del Museu de Cultures del Món des de 2015, en una gran operació de renovació urbana i embelliment del Barri Gòtic dirigida per Adolf Florensa. Els plans de renovació perseguien la creació d’una “imatge històrica” del Barri Gòtic, i van implicar la demolició de vivendes modernes i l’expulsió de veïns, en el que es va qualificar com una operació de gran èxit per a la construcció de la “marca Barcelona”.

Avenida Paradise és una peça de dansa dissenyada específicament per al pati de la Casa Mora, que combina una sèrie de moviments abstractes i repetitius amb una descripció en off que enllaça el passat de Barcelona com a metròpoli colonial, la vinculació de la seva burgesia amb el règim franquista i el projecte de remodelació del Barri Gòtic i Ciutat Vella executat durant els seixanta amb les discussions actuals sobre el turisme a la ciutat.

Coreografia Javier Guerrero
Dramatúrgia Marc Villanueva Mir
Intèrprets Èlia Genís, Laura Lliteras, Amanda Rubio
Disseny de so Sergi Aroya
Llum i so Jaume Cañasveras
Producció executiva Marina Fullana
Producció Montón de paja & trigo

Amb el suport de Graner, centre de creació
CAT/ EN/ ES
Amb
Javier Guerrero

Funcions realitzades

Barcelona | Museu de Cultures del Món
20.5.17. 19h, 21h
Marker